เตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ปวยสีเขียว CI 10 ม.ค. 65

 วันที่ 10 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอยแยกกักตัวผู้ป่วยสีเขียว หรือผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ (Community Isolation : CI) ณ ศูนย์สาธารณสุขใกล้บ้านใกล้ใจเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ในหลายพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

Visitors: 48,105