เตรียมขุดลอกลำสำลายกลางทุ่ง 11 ม.ค. 65

 วันที่ 11 มกราคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงสำรวจพื้นที่คลองลำสำลายกลางทุ่ง ช่วงหมู่บ้านวังหมีที่กำลังตื้นเขิน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ กำจัดวัชพืชที่ปกคลุมโดยรอบ ซึ่งหากดำเนินการแล้วคาดว่าจะสามารถรองรับน้ำเพื่อให้ประชาชนใช้ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้

Visitors: 63,753