เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับ ผกก.สภ.ปักธงชัย ดำเนินการซ้อมแผนเผชิญเหตุ การเอาชีวิตรอดเหตุกราดยิง 28 ต.ค. 65

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับ พ.ต.อ.ชนัตถ์. กวีขาวฉลาด ผกก.สภ.ปักธงชัย พ.ต.ท.พระ. ธรรมศร สวป.สภ.ปักธงชัย พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ สายตรวจรถยนต์ จยย. งานสืบสวน สภ.ปักธงชัย
.
ดำเนินการซ้อมแผนเผชิญเหตุ และบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดเหตุกราดยิง คนคลุ้มคลั่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในด้านการป้องกันตนเอง ชึ่งเน้นการทำงานเชิงรุก เพื่ออบรมให้ความรู้ จำลองสถานการณ์ หากมีสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนวิธีเอาตัวรอด เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน ไม่ปลอดภัย (อาทิเช่น เหตุ Active Shooter บุคคลคลุ้มคลั่ง วิกลจริต หรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตราย หรือกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน) โดยยึดหลัก Run Hide Fight "หนี ซ่อน สู้"ตามยุทธวิธีตำรวจ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
- ก่อนเกิดเหตุ
ทำความเข้าใจการปฏิบัติ ตามหลักการ หนี - ซ่อน - สู้ รวมถึงเพิ่มเติมการสังเกต ประตูทางเข้าออกและกรณีอันตรายที่อาจเกิดขึ้นรอบตัว
- ขณะเกิดเหตุ
การหนี - ซ่อน - สู้ และการดำรงการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการใช้ social network ให้เกิดประโยชน์
- หลังเกิดเหตุ
การจับกุมตามยุทธวิธี และการบรรเทาความเสียหาย รวมไปถึงการนำส่งคนเจ็บไปที่ รพ.ที่อยู่ใกล้ที่สุด
Visitors: 63,753