เก็บกวาดเศษใบไม้และทำความสะอาดภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก 22 ก.พ. 66

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงพื้นที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยนำเจ้าหน้าที่เก็บกวาดเศษใบไม้และทำความสะอาดภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม
.
พร้อมกันนี้ มอบกองสาธารณสุขฯ ลงปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าเกาะกลาง ถนน 304A จากหน้าการไฟฟ้าถึงศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหม และนำรถตัดหญ้าริมถนน304A จากหน้าเทศบาล ถึง ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมทั้งสองฝั่ง
Visitors: 69,242