ร่วมบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 15 มี.ค 66

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และผู้ที่ประสงค์อุทธรณ์สิทธิในพื้นที่อำเภอปักธงชัย (เพิ่มเติม) โดยมีธนาคารในพื้นที่อำเภอปักธงชัย ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมให้บริการ ในการนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการและดูแลความเรียบร้อยการลงทะเบียนของประชาชน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองปัก
Visitors: 63,755