ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 28 เม.ย 65

วันที่ 28 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดยนายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านดู่ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยได้ให้คำแนะนำแก่ญาติผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัด การดูแลด้านกิจวัตรประจำวัน แต่งตัว ป้อนข้าว ป้อนยา คัดกรอง ประเมินปัญหาสุขภาพและให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุป่วยติดเตียงให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
 
Visitors: 63,741