ออกเก็บตัวอย่างอาหารตรวจหาสารปนเปื้อน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก 13 ธ.ค. 65

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองเมืองปักร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย และ โรงพยาบาลปักธงชัย ออกเก็บตัวอย่างอาหารตรวจหาสารปนเปื้อน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก ห้างเทสโก้โลตัส และร้านหมูกระทะในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก
.
พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าเกาะกลางและข้างทาง จากบริเวณไฟแดงขดน้ำอ้อม ถึง ทางเข้าซอยหมู่บ้านบุษยา4 ชุมชนดำรงสุข เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป
Visitors: 48,106