ออกตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงเชื้อ โควิด-19 6 ก.ย. 64

 เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ออกตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงเชื้อ covid - 19


วันที่ 6 กันยายน 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ปลัดอำเภอ สสอ.อำเภอปักธงชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่ร่วมกันออกตรวจหาเชื้อ covid - 19 เชิงรุกในลักษณะแบบ Antigen test kit หรือ ATK ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มเสี่ยงทางไทม์ไลน์
ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนตามมาตรการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามหลัก D-M-H-T-T กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว), หมั่นล้างมือ, ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา, เว้นระยะห่างทางสังคม, ไม่ไปในพื้นที่แออัด, หากมีไข้ ให้รีบไปพบแพทย์, สแกน "ไทยชนะ" และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้วยความห่วงจากเทศบาลเมืองเมืองปัก
Visitors: 48,106