ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ขยับกาย สบายชีวี” 4 ม.ค. 66

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอเชิญชวนประชาชนชาวปักธงชัยทุกท่านร่วมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ขยับกาย สบายชีวี” เนื่องจากเทศบาลเมืองเมืองปักได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เต้นแอโรบิคขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักและใส่ใจในความสำคัญของสุขภาพร่างกาย ไม่เพียงแต่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรในองค์กรอีกด้วย
Visitors: 63,740