โครงการฝึกอบรมพนักงาน บุคลากรของเทศบาลในการพัฒนาการปฏิบัติการบริหารงานของเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 7- 8 กันยายน 2566

วันที่ 7 - 8 กันยายน 2566

นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมโครงการฝึกอบรมพนักงาน บุคลากรของเทศบาลในการพัฒนาการปฏิบัติการบริหารงานของเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ วิทยากรจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ✅ บรรยายในเรื่อง “การปฏิบัติการและการให้บริการ หัวใจหลักสำคัญต่อการทำงานเป็นทีม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง” ณ ภูวิว รีสอร์ต เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 76,278