หารือเพื่อเตรียมการจัดงาน ขึ้นปีใหม่ไทย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อน พ้อง น้อง พี่ เทศบาลเมืองเมืองปัก 7 เม.ย 65

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดงาน “ขึ้นปีใหม่ไทย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อน พ้อง น้อง พี่ เทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปี 2565“ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีที่มีมาตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบัน โดยทางเทศบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป

Visitors: 54,220