ส่งเสริมผู้ดูแลผู้สูงอายุ CG 24 ม.ค. 65

เทศบาลเมืองเมืองปักส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver :CG)
........................................................................................................................................
วันที่ 24 มกราคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบชุดปฏิบัติงานแก่ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver :CG) ของระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาทิ ดูแลด้านกิจวัตรประจำวัน แต่งตัว ป้อนข้าว ป้อนยา คัดกรอง ประเมินปัญหาสุขภาพและให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้น โดยให้บริการตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) ซึ่งจะมีบุคลากรด้านสุขภาพที่รับหน้าที่ผู้จัดการเคส (CM) เป็นผู้ทำไว้ให้ โดยการมอบชุดปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อให้ทราบว่าเป็นทีมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver :CG) ที่มีมาตรฐานความสะอาด เกิดความคล่องตัว ปราศจากเชื้อโรค พร้อมทั้งประชุมมอบนโยบายและหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 1 อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
Visitors: 63,753