สำรวจติดตามสถานการณ์น้ำ 9 ก.ย. 64

เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ พนักงานและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์น้ำ เนื่องจากเทศบาลเมืองเมืองปักได้รับรายงานสถานการณ์น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำพระเพลิงที่มีปริมาณมากกว่าทุกปีถึงร้อยละ 75 เทศบาลเมืองเมืองปักคาดการณ์ว่าจะมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนในปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้
โดยเทศบาลฯ ร่วมกับ หน่วยทหารช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบังคับการกองทัพไทย เร่งดำเนินการขุดลอกคลองและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ณ บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม S.T ชุมชนวังดู่ และมีการวางแผนขุดลอกคลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำ เพิ่มช่องทางให้น้ำไหลไปได้หลายทาง ตลอดจนเพิ่มพื้นที่การรองรับปริมาณน้ำฝนจากอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงที่จะปล่อยลงมาสมทบกับปริมาณน้ำในปัจจุบัน
Visitors: 54,225