สำรวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่บริเวณทางเท้าสาธารณะหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก 9 พ.ค 65

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่บริเวณทางเท้าสาธารณะหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปักเกี่ยวกับเรื่องการย้ายไปขายสินค้าในสวน100 ปี จากนั้น ได้ลงพื้นที่สำรวจสวน 100 ปี เทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อเตรียมความพร้อมให้พ่อค้าแม่ค้า เข้ามาจำหน่ายสินค้าและอาหารภายในสวน100 ปี เพื่อเป็นการจัดระเบียบร้านค้า สามารถให้ประชาชนมาเลือกจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวก และยังลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะสายสืบศิริ 304เอ เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหายจากการรื้อถอนทางลาดที่ยื่นลงมายังริมถนนสาธารณะ โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปักได้ดำเนินการเทปูนทับพื้นถนนที่ชำรุดเสียหายให้กลับมามีสภาพคงเดิม เพื่อรองรับการสัญจรไป-มาของพี่น้องประชาชนได้อย่างปลอดภัย ท้ายนี้ เทศบาลเมืองเมืองปักขอชี้แจงไปยังประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยหรือร้านค้าอยู่บริเวณริมถนนสืบศิริ 304เอ ขอความร่วมมือไม่ทำการสิ่งใดที่เป็นการรุกล้ำทางสาธารณะ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยแก่บ้านเมือง และเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนสามารถใช้ถนนร่วมกันได้อย่างปลอดภัยที่สุด

Visitors: 69,243