สาธิตการดับเพลิง ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 8 มี.ค. 65

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ร่วมให้กำลังใจการสาธิตการดับเพลิงของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก ที่ได้ออกไปให้ความรู้ความเข้าใจการเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ (อัคคีภัย) การให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นอย่างถูกวิธี สาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการเอาตัวรอดกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้

Visitors: 54,220