ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจินตคณิตกับการเรียนคณิตศาสตร์ 15 ก.ย. 64

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก เข้าร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจินตคณิตกับการเรียนคณิตศาสตร์

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ครูและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก เข้าร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจินตคณิตกับการเรียนคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดในการเรียน- การสอนให้แก่เด็กเล็กเพื่อที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป โดยหลักสูตรจินตคณิตจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนรู้เนื้อหาสาระวิชาหลักคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนต่อไป
Visitors: 54,326