ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นเมืองปัก ครั้งที่ 3 14 มี.ค. 66

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งานนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 "ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นเมืองปัก ครั้งที่ 3" โดยมี จ่าสิบเอกณรงค์ รัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์จัดงาน ซึ่งจัดโดยโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมืองปักไหมงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนต่อสาธารณชน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการนำเสนอรูปแบบโครงงานคุณธรรม และการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
.
พร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ที่ผ่านมา และประธานในพิธีพร้อมผู้ร่วมงาน ชมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและนวัตกรรม ดังนี้
ㆍ การแสดงชุด อเมซิ่ง ไทยแลนด์ แดนซ์ 4 ภาค ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ㆍ การนำเสนอโครงงานคุณธรรมของตัวแทนนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 , 2 และ 3 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
Visitors: 63,753