ลอกฝายนาแค ปักธงชัย 11 ก.ย. 64

 วันที่ 11 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองช่าง เทศกิจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเทศบาลตำบลปักธงชัย กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านนาแค เขตตำบลปักธงชัย บูรณาการร่วมกันกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆ ณ ฝายบ้านนาแค ตำบลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย เนื่องจากผักตบชวาเป็นพืชที่เจริญเติบโตไว ทำให้แพร่กระจายเต็มฝาย ทำให้ปิดทางน้ำไหล และจุดดังกล่าวเป็นจุดปลายน้ำ ซึ่งปิดกั้นทางน้ำไหลผ่านจากทางเมืองปักที่เป็นต้นทาง จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำให้น้ำถ่ายเทสะดวก และเป็นการป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ เพราะหวั่นเกรงว่าหากคูคลองมีผักตบชวา การระบายน้ำจะล่าช้า และอาจทำให้น้ำท่วมได้

จากนั้น นายธนเดช ศรีณรงค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปสำรวจ และเฝ้าสังเกตระดับน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำพระเพลิง เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ และเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะส่งผลต่อปริมาณน้ำที่จะถูกผันเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นดังเช่นทุกปี
อนึ่ง เทศบาลเมืองเมืองปักขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามข่าวสาร รายงานสถานการณ์น้ำจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำพระเพลิง เทศบาลเมืองเมืองปัก เป็นต้น ทั้งนี้ ขออย่าได้ตื่นตระหนก แต่ขอให้เตรียมความพร้อมไว้อยู่เสมอ เช่น เคลื่อนย้ายสิ่งของที่จำเป็นขึ้นสู่ที่สูง จัดเตรียมสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพต่างๆ กรณีหากเกิดเหตุน้ำท่วมไว้
Visitors: 63,753