พัฒนาลอกคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อเนื่อง 7 ก.ย. 64

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ หน่วยทหารช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบังคับการกองทัพไทยลงพื้นที่พัฒนาลอกคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ โดยดำเนินการใช้รถแบคโฮทั้งของเทศบาลฯและหน่วยทหารช่าง ในการขุดลอกเปิดพื้นที่ปรับแต่งหน้าดินอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม S.T ชุมชนวังดู่ต่อเนื่องจากเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับแต่งพื้นที่ในการรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ พร้อมกับเป็นการปรับพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เกษตรกรรมในการใช้ประโยชน์ในอนาคต พร้อมทั้งได้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเทศบาลเมืองเมืองปักทั้งสายหลักและสายรอง เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยในการสัญจรของพี่น้องประชาชน
Visitors: 69,243