ลอกคลองหลังสนามหญ้าเทียม ST 8 ก.ย. 64

เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ร่วมกันลอกคลองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม
วันที่ 8 กันยายน 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับ หน่วยทหารช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบังคับการกองทัพไทย ลงพื้นที่ร่วมกันลอกคลองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ณ บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม S.T โดยใช้กำลังคนปรับพื้นที่เก็บกวาดกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ ขอนไม้และพื้นดินที่รถแบ็คโฮเข้าไม่ถึง พร้อมทั้งใช้รถแบคโฮทั้งของเทศบาลฯและหน่วยทหารช่าง ในการเร่งดำเนินงานขุดลอกคลองปรับผิวดินอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับปริมาณน้ำที่ผันมาจากอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงและเร่งระบายน้ำฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ เป็นการเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ท้ายสุดนี้ เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบังคับการกองทัพไทยเป็นอย่างสูงให้การช่วยเหลือในการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น และขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกและให้ความร่วมมือไม่ทิ้งขยะในที่ทางสาธารณะ หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาอุดตันกีดขวางทางน้ำไหลเพื่อให้เมืองปักเป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น
Visitors: 73,346