ลดโลกร้อน ออกตรวจเยี่ยมพร้อมมอบน้ำหมักชีวภาพ ให้กับครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาล 17 ก.พ. 66

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และอสม. คณะกรรมการทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ออกตรวจเยี่ยมพร้อมมอบน้ำหมักชีวภาพ (EM) ให้กับครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาล
Visitors: 69,243