ลงสำรวจพื้นที่เกาะกลางถนน 304เอ และภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 7 เม.ย. 66

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมลงสำรวจพื้นที่เกาะกลางถนน 304เอ และภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา เพื่อเตรียมการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ได้ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการซ่อมแซมแนวกำแพงทรุดจากการถูกน้ำกัดเซาะ ของบ้านเรือนประชาชนข้างจิมทอมป์สัน ตลอดจน ติดตามการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปักให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป
Visitors: 54,220