ลงพื้นที่ในการนำกระสอบทราย ปิดท่อระบายคลองส่งน้ำที่ไหลเข้าบ้านเรือน 7 ต.ค. 65

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมลงพื้นที่ในการนำกระสอบทราย ปิดท่อระบายคลองส่งน้ำที่ไหลเข้าบ้านเรือน และทำแนวกั้นน้ำไหลเข้าบ้านเรือนชุมชนโนนตูม 2 พร้อมได้นำรถเครื่องจักรกล ขุดลอกเพื่อเปิดทางระบายน้ำ ชุมชนโนนตูม 2 และล้างทำความสะอาดถนนเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมา
Visitors: 63,754