ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้กักตัวเสี่ยงสูง 26 เม.ย 65

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้กักตัวเสี่ยงสูง ที่ได้มายื่นลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองเมืองปัก เนื่องจากมีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ป่วยโควิด-19 โดยเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้งต่าง ๆ พร้อมกับน้ำดื่ม
ท้ายนี้ เทศบาลเเมืองเมืองปักขอแสดงความห่วงใยไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน และขอความร่วมมือไปยังทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
Visitors: 78,553