ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาเมืองปัก 1 ก.พ. 66

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมลงพื้นที่ติดตามงานตามภารกิจที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปักดำเนินการ ดังนี้
.
- ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ใกล้บ้าน ใกล้ใจ เทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดให้บริการแก่พ่อแม่พี่น้องชาวปักธงชัย
- ลงพื้นที่ติดตามการสร้างทางเท้าสาธารณะ บริเวณศาลปู่พญานาค ข้างไปรษณีย์ ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เดินทางอย่างปลอดภัยและเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ลดการเกิดอุบัติเหตุ
- ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย บริเวณหน้าสนาม ST Sport Wonder Land เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวปักธงชัย ได้ใช้ถนนสัญจรอย่างปลอดภัย
Visitors: 63,753