รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ควบคุม การดำเนินการรื้อถอนทางลาดที่ร้านค้าบริเวณริมถนนสาย 304A ที่ได้ทำการเทปูนรุกล้ำทางเท้าและทางสาธารณะ 27 เม.ย 65

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้นายจักริน ตันติประภา รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ควบคุม การดำเนินการรื้อถอนทางลาดที่ร้านค้าบริเวณริมถนนสาย 304A ที่ได้ทำการเทปูนรุกล้ำทางเท้าและทางสาธารณะ ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่บ้านเมือง เนื่องจากถนนสายดังกล่าว ทางเทศบาลเมืองเมืองปักเพิ่งได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และมีแผนจะจัดทำเป็นโครงการถนนสีขาว จึงได้เข้าดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจและดำเนินการรื้อถอนทางลาดดังกล่าวออกจากทางสาธารณะ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรอีกด้วย
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอชี้แจงไปยังพ่อแม่พี่น้องที่มีที่พักอาศัยและมีร้านค้าบริเวณริมถนนสาย 304A ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่าน ไม่ดำเนินการสิ่งใดที่เป็นการรุกล้ำถนนสาธารณะ เพื่อให้ถนนทุกสายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักเป็นถนนที่มีความสวยงาม และเพื่อให้ประชาชนทุกท่านสามารถใช้ถนนร่วมกันได้อย่างปลอดภัยถึงที่สุด
Visitors: 63,755