ลงพื้นที่เปิดฝาท่อขุดลอกและซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่อุดตัน 27 กรกฎาคม 65

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมลงพื้น พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการใช้รถเครื่องจักร ในการเปิดฝาท่อขุดลอกและซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่อุดตัน บริเวณหน้าโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนการระบายน้ำที่ช้า ให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว และดียิ่งขึ้น

Visitors: 63,744