ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ Lotus’s go fresh ปักธงชัย 18 พ.ค 65

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ Lotus’s go fresh ปักธงชัย เพื่อสำรวจจุดน้ำท่วมขังบริเวณ ทางเข้า Lotus’s go fresh ปักธงชัย เนื่องจากฝนตกหนักเป็นระยะเวลานาน ทำให้น้ำระบายไม่ทัน ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อทุกภาคส่วนให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด และเนื่องจากในช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่ง จึงได้มอบหมายให้พนักงานกองช่าง ดำเนินการตัดหญ้าที่ขึ้นริมตลิ่งคลองลำตะกุด และใช้รถตักหน้าขุดหลัง ขุดพงหญ้าข้างสนามเทนนิสออกเพื่อเปิดทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้การน้ำเอ่อล้นตลิ่งจนเกิดการท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก

ประมวลภาพกิจกรรม

Visitors: 69,243