ลงพื้นที่ร่วมกันดำเนินการรื้อถอนศูนย์บริการเพื่อการท่องเที่ยว บริเวณแยกมังกรบิน 29 เม.ย 65

วันที่ 29 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดยนายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่สั่งการ ควบคุม กำกับดูแลที่ได้มอบหมายให้กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกันดำเนินการรื้อถอนศูนย์บริการเพื่อการท่องเที่ยว บริเวณแยกมังกรบิน อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างหอนาฬิกา ปรับปรุงทางเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่เป็นจุดศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนอำเภอปักธงชัย เพื่อพัฒนาเมืองเมืองปักให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป
เทศบาลเมืองเมืองปักต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
Visitors: 54,226