ลงพื้นที่ร่วมกันดำเนินการรื้อถอนศูนย์บริการเพื่อการท่องเที่ยว 28 เม.ย 65

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ร่วมกันดำเนินการรื้อถอนศูนย์บริการเพื่อการท่องเที่ยว บริเวณแยกมังกรบิน โดยวันนี้ได้รื้อหลังคา โครงหลังคา ฝ้าเพดาน กรอบประตูหน้าต่าง วัสดุอุปกรณ์ที่ยึดติดกับตัวอาคาร และได้ใช้รถแบคโฮรื้อศาลาพักคอยบางส่วน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่เป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนอำเภอปักธงชัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เพื่อพัฒนาเมืองเมืองปักให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป

Visitors: 76,281