ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดร่วมตรวจ ATK 6 ก.พ. 65

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลฯ เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจคัดกรอง ATK ที่อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาล ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ตลอดจนประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุข

Visitors: 63,754