ลงพื้นที่ติดตาม ควบคุมความคืบหน้าของการดำเนินการรื้อถอนศูนย์บริการเพื่อการท่องเที่ยว 3 พ.ค 65

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้นายจักริน ตันติประภา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ติดตาม ควบคุมความคืบหน้าของการดำเนินการรื้อถอนศูนย์บริการเพื่อการท่องเที่ยว ที่ได้มอบหมายพนักงานและเจ้าหน้าที่กองช่างร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเมืองปัก ทำการรื้อถอน เพื่อดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสร้างเป็นหอนาฬิกา ให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอปักธงชัย โดยในวันนี้การรื้อถอนคืบหน้าไปแล้วมากกว่า 95% พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการเก็บเศษปูนที่ได้ทำการทุบทิ้งออกเกือบหมดแล้ว และได้ดำเนินการฉีดน้ำล้างพื้นถนนที่มีเศษปูนตกลงมาเกลื่อนกลาดออก เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ท้ายนี้ เทศบาลเมืองเมืองปัก กราบขออภัยในความไม่สะดวกต่อการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
Visitors: 69,245