ลงพื้นที่ติดตามดำเนินงานภารกิจต่างๆในพื้นที่โดยรอบเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก 27 กรกฎาคม 65

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ในการติดตามงาน และมอบการดำเนินงานภารกิจต่างๆและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก
Visitors: 78,553