ทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ติดตามต่อเนื่องในการมอบหมายงานปรับปรุงสวนสาธารณะ 100 ปี 21 ต.ค. 65

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ติดตามต่อเนื่องในการมอบหมายงานปรับปรุงสวนสาธารณะ 100 ปี ปักธงชัย บริเวณสะพานและริมคลองลำตะกุด เพื่อเตรียมความพร้อมใช้สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกันนี้มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ กวาดทำความสะอาด เส้นถนนกีฬากลาง จนถึงบริเวณหน้าโรงยิมเนเซียม เพื่อความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
Visitors: 63,753