ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหลังศิริเกษตร ชุมชนวังดู่ 6 ธ.ค. 65

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานต่อเนื่องในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ดังนี้
-ติดตามตรวจงานการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหลังศิริเกษตร ชุมชนวังดู่
-ติดตามการตีเส้นจราจรทางเดิน วิ่ง และแรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
-ติดตามงานวางแบบเตรียมเทปูนปรับปรุงพื้นทางเท้าริมถนนขดน้ำอ้อมชุมชนบ่อปลา และการก่อสร้างศาลาและปรับปรุงสวนร้อยปีปักธงชัย
Visitors: 54,223