ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ใกล้บ้าน ใกล้ใจ 8 ก.พ. 66

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ใกล้บ้าน ใกล้ใจ เทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยในวันนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมฟุตบาททางเท้าสาธารณะหน้าศูนย์ , ทาสีภายในและทาสีรั้วเพื่อความสวยงาม , ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับหน้าดินเพื่อเตรียมการปลูกต้นไม้ต่อไป อีกทั้งยังมอบกองสาธารณสุขฯ ฉีดล้างถนนวุฒิประไพ เพื่อความสะอาดเรียบร้อย
Visitors: 69,244