ลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาดและฉีดล้างถนนสาย304เอ บริเวณทางเข้าบ้านดู่ 29 มี.ค. 65

เทศบาลเมืองเมืองปัก พัฒนาเมืองปักอย่างต่อเนื่อง
——————————————————-----------------
วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักอย่างต่อเนื่อง โดยได้ซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่แตกชำรุด จนเกิดการอุดตันจากการทับถมของดิน จึงเร่งดำเนินการวางท่อระบายน้ำใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตัดกิ่งไม้ พุ่มไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้า และกีดขวางการจราจร ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ติดตามการทาสีอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเมืองปัก (โรงยิม) เพื่อเพิ่มความใหม่สามารถรองรับการมาใช้สถานที่ในการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกาย และการติดตั้งฝาท่อระบายน้ำหน้าวัดโพธิ์เมืองปัก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
Visitors: 69,245