ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดล้างและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 22 มี.ค. 65

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้นายจักริน ตันติประภา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก นายภูษิต สายศรีนิล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดล้างและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากในขณะนี้ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทางเทศบาลเมืองเมืองปัก จึงต้องมีการดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) แพร่กระจายเป็นวงกว้าง
ท้ายนี้ เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอความร่วมมือไปยังพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19
Visitors: 54,220