ลงพื้นที่ดำเนินการควบคุมการฉีดล้างตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก 5 พ.ค 65

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ศรีวันทา รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ดำเนินการควบคุมการฉีดล้างตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับพนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เก็บกวาดขยะมูลฝอย และเศษสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เป็นพาหะของการนำโรคภัยมาสู่พี่น้องประชาชน
ท้ายนี้ เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอความร่วมมือไปยังพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าทุกท่าน ร่วมรณรงค์ในการรักษาความสะอาดแก่ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้ใช้ตลาดสดเพื่อการจำหน่ายสินค้าและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจในความสะอาดต่อสุขอนามัย
Visitors: 63,753