ลงพื้นที่ฉีดล้างและพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดฯ 8 ก.พ. 65

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความปลอดภัยให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาด

Visitors: 63,753