ลงปฏิบัติหน้าที่ปรับภูมิทัศน์ตัดต้นไม้สูงในชุมชนวังหมี 20 ก.พ. 66

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมลงพื้นที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ดังนี้
- มอบกองช่าง ลงปฏิบัติหน้าที่ปรับภูมิทัศน์ตัดต้นไม้สูงในชุมชนวังหมี เพื่อความปลอดภัย พร้อมด้วยลงพื้นที่สำรวจการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างเพิ่มเติมและสำรวจเสาไฟที่มีการเอียง อาจเกิดอันตรายแก่ประชาชน โดยจะทำการหาแนวทางซ่อมแซมปรับปรุงในชุมชนวังใหม่ เพื่อเพิ่มความสว่างและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนต่อไป
Visitors: 69,244