ลงปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ เก็บกวาด ทำความสะอาด โดยรอบอาคารโรงยิมเนเซียม 3 มี.ค. 66

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปักร่วมลงปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ เก็บกวาด ทำความสะอาด โดยรอบอาคารโรงยิมเนเซียมและบริเวณถนนทางเข้าด่านจะโปะ ,สตรีทอาร์ตกำแพงหลังโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร เพื่อความสวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป
Visitors: 63,753