ร่วมสืบสานประเพณีจัดงาน “ลอยกระทง ประจำปี 2565 “ 8 พ.ย. 65

เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมสืบสานประเพณีจัดงาน “ลอยกระทง ประจำปี 2565 “ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณคลองตะไก้และคลองลำตะกุด ถนนสืบศิริ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Visitors: 69,243