ร่วมลงพื้นที่นำเครื่องสูบน้ำท่วมขังในบ้านเรือนประชาชน ชุมชนโนนตูม 2 10 ต.ค. 65

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมลงพื้นที่นำเครื่องสูบน้ำท่วมขังในบ้านเรือนประชาชน ชุมชนโนนตูม 2 พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่วางกระสอบทรายทำเป็นแนวกั้นน้ำจากคลองส่งน้ำไหลเข้าบ้านเรือน และได้นำรถเครื่องจักรกล ขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืขเพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ไหลได้สะดวกขึ้น
.
พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
Visitors: 54,225