ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานต่อเนื่องในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก 8 ธ.ค. 65

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานต่อเนื่องในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ดังนี้
-ติดตามการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ถนนเส้นหลังศาลพญานาค
-ติดตามงานเทปูนปรับปรุงพื้นทางเท้าริมถนนขดน้ำอ้อมชุมชนบ่อปลา
-ติดตามการก่อสร้างศาลาและปรับปรุงสวนร้อยปีปักธงชัย
Visitors: 69,245