ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เตรียมการปรับปรุงเพื่อเปิดให้บริการศูนย์สุขภาพชุมชน 24 พ.ย. 65

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับนายสาธิต บัวคล้าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปักธงชัย และเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เตรียมการปรับปรุงเพื่อเปิดให้บริการศูนย์สุขภาพชุมชน(ศูนย์ใกล้บ้านใกล้ใจ) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Visitors: 69,245