ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา 28 ต.ค. 65

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
Visitors: 63,740