ร่วมงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 9 ธ.ค. 65

เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้ เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ อำเภอปักธงชัยได้ร่วมต้อนรับ นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีการเปิดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย พร้อมร่วมเดินชมการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราชภายในงาน
.
ทั้งนี้ ประธานในพิธีให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดผ้าไหม และการประกวดผลิตภัณฑ์ต่างๆในอำเภอปักธงชัย และร่วมรับชมการแสดงศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนรับชมการเดินแบบผ้าไหมการกุศล จากหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กิ่งกาชาด เอกชน ห้างร้านในอำเภอปักธงชัย
Visitors: 69,245