ร่วมกิจกรรม “วันสตรีไทย ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายนางทรงศรี สิงหวิสัย รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “วันสตรีไทย ประจำปี 2565” จัดงานโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัย ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอปักธงชัย โดยมี ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอปักธงชัย ประธานในพิธี จัดขึ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปักธงชัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และเพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากล กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบใบประกาศสตรีดีเด่น, การทอดผ้าป่าเพื่อสบทบทุนกองทุนสตรีอำเภอปักธงชัยและกิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและต้นไม้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.
Visitors: 76,318