ร่วมกิจกรรมการประกวดสาวงามอำเภอปัก ในงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย 15 ธ.ค. 65

งานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย2565
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกิจกรรมการประกวดสาวงามอำเภอปัก ในงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
.
พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมมอบดอกไม้ให้กำลังใจแก่ นางสาวจิรนันท์ ชอบพรมราช (น้องกิ๊ฟ)หมายเลข 7 ผู้เข้าประกวดสาวงามอำเภอปัก ตัวแทนจากตำบลเมืองปัก
ผลการประกวดสาวงามอำเภอปัก งานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย ประจำปี 2565 ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ สาวงามจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช พร้อมด้วยรางวัลขวัญใจสาวงามอำเภอปัก
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สาวงามจาก เทศบาลตำบลนกออก
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง สาวงามจาก เทศบาลเมืองเมืองปัก
4. รางวัลชมเชย สาวงาม จาก องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
5. รางวัลชมเชย สาวงาม จาก องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
Visitors: 63,753